• Categories
 • KONWENCJONALNA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ CSP-204 SATEL

The Symbol : CSP-204
No goods
1344.88
Enter your email
Reviews
Shipping within 48 hours
The Availability Of Out of stock
Leave your phone

Centrale Sygnalizacji Pożarowej serii CSP-200 to zaawansowane, konwencjonalne centrale sygnalizacji pożarowej w pełni zgodne z wymaganiami normy EN54

Przeznaczone są do realizacji prostych systemów w małej i średniej wielkości obiektach

Wbudowany wyświetlacz LCD ułatwia zarówno codzienną obsługę systemu, jak i jego instalację oraz okresową konserwację.

Dużym atutem central CSP SATEL jest ich prosta instalacja, estetyczny wygląd oraz wykorzystanie pojedynczego, standardowego akumulatora 12 V w roli pomocniczego źródła zasilania.


Centrala obsługuje 4 niezależne linie dozorowe

Centrala posiada 4 wejścia sterujące o funkcjonalności programowanej przez instalatora oraz 4 wyjścia również programowane przez instalatora, umożliwiające interakcję z innymi systemami

System umożliwia obsługę panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (za pomocą interfejsu CSP-ETH)

Możliwa jest również obsługa urządzeń transmisji pożaru i uszkodzenia

Wbudowany zasilacz buforowy współpracuje z pojedynczym akumulatorem 12 V oraz wyjściami zasilania AUX 24 V i 18 V


Programowanie centrali odbywa się za pomocą przycisków na przednim panelu lub poprzez darmowe oprogramowanie DCSP

Zastosowanie: SATEL CSP
Wyjścia przekaźnikowe: 4  - programowalne NO/NC
Parametry elektryczne wyjść przekaźnikowych: 1 A @ 30 V DC
Maksymalna liczba linii dozorowych:
Maksymalna liczba automatycznych ostrzegaczy (czujek) w konwencjonalnej linii dozorowej: 32 
Maksymalna liczba ręcznych ostrzegaczy (ROP) w konwencjonalnej linii dozorowej: 10 
Dopuszczalny prąd dozorowania w linii dozorowej: 10 mA
Maksymalny prąd w linii w trakcie alarmu: 40 mA
Poziom ograniczenia prądu w linii dozorowej: 54 mA
Maksymalna rezystancja linii dozorowej: 100 Ω
Rezystor końcowy w linii dozorowej: 5.6 kΩ ± 5 %
Liczba linii transmisji uszkodzenia:
Napięcie robocze linii transmisji uszkodzenia: 24 V DC ± 15 %
Dopuszczalny prąd linii transmisji uszkodzenia: 180 mA
Rezystor końcowy w linii transmisji uszkodzenia: 10 kΩ ± 5 %
Maks. dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatorów, alarmu i uszkodzenia: 75 Ω
Liczba programowanych wejść kontrolnych:
Rezystor końcowy w linii wejścia kontrolnego: 10 kΩ ± 5 %
Rezystor alarmowy w linii wejścia kontrolnego: 1 kΩ ± 5 %
Liczba linii transmisji alarmu:
Napięcie robocze linii transmisji alarmu: 24 V DC ± 15 %
Dopuszczalny prąd linii transmisji alarmu: 180 mA
Rezystor końcowy w linii transmisji alarmu: 10 kΩ ± 5 %
Liczba linii sygnalizatorów konwencjonalnych:
Napięcie robocze linii sygnalizatorów konwencjonalnych: 24 V DC ± 15 %
Dopuszczalny prąd linii sygnalizatorów konwencjonalnych: 180 mA
Rezystor końcowy w linii sygnalizatorów konwencjonalnych: 10 kΩ ± 5 %
Wyjście komunikacji z panelem wyniesionym oraz modułem CSP-ETH:
Rezystor końcowy na zaciskach komunikacji z panelem wyniesionym: 100 Ω
Wyjście komunikacji z komputerem PC (serwisowe):
Pamięć zdarzeń:
 • 8999 ostatnich zdarzeń
 • 9999 alarmów
Wybrane cechy: Własny zegar z podtrzymaniem bateryjnym 3 V CR2032
Wyjście zasilania:
 • 24 V DC / 200 mA
 • AUX - tylko do podłączenia modułu CSP-ETH :
 • 18 V DC + 5 %, - 15 % (przy zasilaniu AC)
 • 12 V DC + 15 %, - 20 % (przy zasilaniu awaryjnym)
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 3.15 A - Bezpiecznik topikowy zwłoczny
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe układu ładowania akumulatora: 3.5 A - Bezpiecznik topikowy zwłoczny
Parametry prądowe zintegrowanego zasilacza sieciowego (wg EN54-4): Imax a : 2.5 A
Imax b : 3.6 A
Zasilanie awaryjne:
 • Akumulator 12 V / 17 Ah - Wewnętrzny
 • Akumulator 12 V / ≤ 24 Ah - Zewnętrzny
Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie): 1 Ω
Prąd ładowania akumulatora: max. 1.4 A
Czas pracy zasilania rezerwowego: 72 h
Zasilanie: 230 V AC
Pobór prądu:
 • max. 500 mA Zasilanie 230V AC
 • 80 mA - zasilanie AC, stan dozorowania
 • 140 mA - zasilanie AC, stan alarmu
 • 100 mA - zasilanie awaryjne, stan dozorowania
 • 170 mA - zasilanie awaryjne, stan alarmu
Klasa szczelności: IP30
Temperatura pracy: -5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 93 % ± 3 %
Waga: < 3 kg
Wymiary: 324  x 382  x 108 mm
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata

Karta katalogowa PL

Karta katalogowa CSP / PL

Instrukcja użytkownika PL

Instrukcja instalatora PL

Deklaracja właściwości użytkowych

Świadectwo dopuszczenia

Certyfikat CPR

Deklaracja zgodności CE PL

There is currently no comments or ratings for this product.
 • Rate

The Whole Thing
The Functionality Of The
Price
The Signature Of The
Opinion Of The
The Signature Of The
Email
Ask a question
 • Recently viewed products
www.e-media.com.pl
 • About the e-media store

Online store e-media.com.pl

In our online store, we offer a full range of products related to broadly understood security: monitoring, access control, automation, alarm and fire protection systems. Our portfolio includes such security systems as: Burglary and Assault Signaling Systems SSWiN, CCTV video surveillance, Access control access control + T&A (work time recording), LAN / WLAN network systems and fiber optic technology (including fiber optic microducts ), Intercoms and Video intercoms. Our offer is addressed both to individual customers looking for comprehensive solutions and to installation companies specializing in the integration and installation of security systems. In addition, we offer RTV products such as devices for receiving satellite and terrestrial TV, computer equipment and accessories and smartphones. We are also familiar with the automotive industry, for which we have also prepared an interesting offer, so if you want to buy car accessories, please visit the dedicated section.